Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen: Borch var inhabil

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen i Oppland mener det var riktig å erklære Hans G. Borch (H) inhabil under behandlingen av bompengesaken i Jevnaker kommunestyre.

Da saken ble behandlet i kommunestyret i Jevnaker, mente Borch selv at han ikke var inhabil, siden saken gjaldt fastsettelse av bompenger, og ikke trasévalg. Flertallet i kommunestyret valgte likevel å erklære ham inhabil.

Nå har Fylkesmannen i Oppland behandlet saken, og de konkluderer med at det var riktig å erklære Borch inhabil. Borchs far er grunneier på deler av E16-traséen gjennom Jevnaker.

"Fylkesmannen vurderer at Borchs far har en interesse i sakens utfall som kan utgjøre en særlig fordel eller ulempe. Muligheten for at et vedtak for eller imot bompengefinansiering kan påvirke byggingen av E16 i den aktuelle traseen er til stede, og dette vil videre kunne få en betydning for grunneiere i planlagt trase. Slik Fylkesmannen ser det, vil et positivt vedtak om bompengefinansiering påvirke både grunneiere og andre som kjører på vegen i mer eller mindre grad. Et negativt vedtak i saken, vil imidlertid utgjøre en særlig fordel for en grunneier som for eksempel er i mot byggingen av E16 i planlagt trase", står det i vedtaket fra Fylkesmannen, som er endelig, og ikke kan påklages.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.