Gå til sidens hovedinnhold

Jevnaker kommune gikk i pluss

Artikkelen er over 3 år gammel

De tørre tallene fra rapporten «Årsregnskap 2017» fra Jevnaker kommune viser positive tall for 2017. Men de er ikke like gode som i 2016.

Ifølge driftsregnskapet for 2017 ble overskuddet omtrent 2,5 millioner kroner lavere enn året før for Jevnaker kommune.

Vinneren på inntektssiden var skatt fra inntekt og formue, og på utgiftssiden var det størst økning i lønnsutgiftene.

Inntekter

Endringene mellom regnskapene fra 2017 og 2016 på inntektssiden er økte salgs- og leieinntekter som økte med nesten 5 millioner kroner.

Rammetilskuddene gikk opp cirka 7,5 millioner kroner. Skatt fra inntekt og formue økte nesten med 10 millioner kroner.

Den mye omtalte eiendomsskatten steg med knappe 850.000 kroner. De øvrige postene har mindre endringer.

Dermed havnet de samlede driftsinntektene for kommunen 29.145.259 kroner høyere i 2017 enn i 2016.

Utgifter

Utgifter følger også med når kommunen skal driftes. Posten som økte mest sammenlignet med året før er lønnsutgiftene med rett under 19 millioner kroners økning.

Kjøp av varer og tjenester går samlet opp omtrent 10 millioner kroner.

Ellers er det mindre endringer mellom de to årenes driftsutgifter.

Dette gir ifølge kommunens tall et brutto driftsresultat på 6.183.809 kroner i 2017, mot kroner 10.263.478 året før.

Sluttsummen

Summerer vi sammen med inntekter og utgifter fra finanspostene får kommunen et netto driftsresultat i 2017 på 16.876.658 kroner.

Året før var det 19.314.911 kroner.

Kommentarer til denne saken