Hvem bør få miljøprisen i Jevnaker? Kommunen vil ha ditt forslag

Hvem fortjener miljøprisen for Jevnaker? Du kan komme med ditt forslag.

Hvem fortjener miljøprisen for Jevnaker? Du kan komme med ditt forslag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jevnaker kommune skal dele ut en miljøpris, og vil ha forslag til kandidater.

DEL

Fram til søndag kan du foreslå kandidater til å bli tildelt miljøprisen for Jevnaker kommune.

– Jevnaker kommunes miljøpris skal tildeles en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats framstår som et godt eksempel for andre, forklarer Jevnaker kommune i en melding om prisen.

Med miljøinnsats menes ett eller flere av følgende punkter:

• Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord.

• Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy.

• Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap.

• Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann.

• Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering.

• Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.

• Skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet.

Har du en kandidat til prisen, kan du sende inn forslaget ditt på e-post til Jevnaker kommune (postmottak@jevnaker.kommune.no), eller som post til kommunen. Alle inviteres til å sende inn forslag, og alle forslag skal ha en begrunnelse.

Fristen for å komme med forslag er 26. november (førstkommende søndag).

Artikkeltags