May-Britt og Lars takket av med heder og medalje

BLE HEDRET: Lars Magnussen og May-Britt Nordli fikk hedersmedalje fra KS.

BLE HEDRET: Lars Magnussen og May-Britt Nordli fikk hedersmedalje fra KS. Foto:

To hedersmedaljer ble delt ut da kommunestyret i Jevnaker skulle markere sin avslutning på Thorbjørnrud hotell nylig. Den ene gikk til mangeårig rådmann, May-Britt Nordli, og den andre fikk ordfører, Lars Magnussen.

DEL

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) har i mange år delt ut hedersbevis til folkevalgte og tilsatte. Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.

– May-Britt Nordli mottok KS hedersmedalje for sin ledelse og store engasjement, fordi hun har hatt fokus på kommunens tjenester og på utviklingen av lokaldemokratiet. Hun har bidratt til bedre tjenester for kommunens innbyggere og utviklet arena for samhandling med innbyggere og politikere – samskapingsprosjekter som er forankret i kommunestyret. Kommunens visjon «Nytenkende, åpen og redelig» har og er i fokus hele tiden, heter det i en pressemelding fra Jevnaker kommune.

Det er formannskapet i Jevnaker som har søkt om at May-Britt Nordli skulle få medaljen og de mener hun igjennom sitt meget omfattende virke (både politiske og administrativt) har hatt et stort engasjement og i stor grad bidratt i samfunnsutviklingen gjennom en årrekke.

LES OGSÅ:

– May-Britt Nordli har blant annet vært ordfører i Hole i perioden 1992-1995, Personalsjef ved Statens kartverk, direktør i KS ifra 2003–2012 og gikk nylig av som Rådmann i Jevnaker etter nesten åtte år, heter det i pressemeldingen.

Lars Magnussen har vært ordfører i Jevnaker de fire siste årene, men har hatt et politisk engasjement i bygda siden 1980.

– Magnussen mottok KS hedersmedalje for dette store politiske engasjementet og innsats som politiker. Han har også lang fartstid som engasjert innbygger i frivillige organisasjoner. Vi kan blant annet nevne at han har vært leder av kulturstyret i 1980 til 1983, kommunestyrerepresentant i perioden 1984–1987 og så fra 2003 til 2019. Da var han blant annet varaordfører og ordfører. I tillegg har han vært nestleder og styremedlem Jevnaker IF Skøyter fra 1997-2008, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags