Esperum bruker høreapparat, men forteller at han ender med å enten høre ingenting eller alt for mye bakgrunnsstøy. Gjennom flere år føler han at han ikke er blitt tatt på alvor.

Teleslyngen i kommunestyresalen i Jevnaker fungerer ikke som den skal, og mange møterom ellers har ikke teleslynge i det hele tatt.

– Jeg har ikke noe ønske om å gå ut av politikken, og jeg synes det er for galt at jeg må søke om fritak, men jeg er skuffet over at det ikke blir tatt tak i, sa Esperum til Ringerikes Blad.

Både rådmann May-Britt Nordli og ordfører Lars Magnussen (Ap) lovet overfor Ringerikes Blad at dette nå skal ordnes opp i. Det er satt av noe penger til å bytte ut teleslyngeanlegget.

LES HELE SAKEN: Hørselshemmet politiker orker ikke mer: – Hører ikke det som blir sagt

Nyhetsredaktør Øyvind Lien var mandag tydelig i sin melding til Jevnaker kommune: Sørg for at mannen hører!

Leserne ikke i tvil

Han var forsiktig med å kalle situasjonen for diskriminering. Kommentarfeltet er derimot svært tydelig på at derom hersker ingen tvil.

Berit Vegheim i Stopp diskrimineringen oppfordret i kommentarfeltet Esperum til å klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet, og skriver blant annet:

«Dessverre er det svært utbredt at folkevalgte ikke får utøvet sitt verv, og finner måtte søke fritak, i stedet for å klage på diskriminering. dette er helt opplagt diskriminering, og kommuner og fylkeskommuner som aksepterer søknaden i stedet for å oppfylle kravene i loven, viser også at de ikke respekterer demokratiet. Dette er så grovt og gir lite troverdighet til at funksjonshemmede regnes med som reelle borgere når partiene før hvert valg hevder hvor viktig det er å speile befolkningen og sikre mangfold.»

Også Håkon Meidel Andersen mener at det ikke er bra for demokratiet at enkelt-grupper ekskluderes fra å delta.

Kommunestyrekollega Miriam Tessem Strøm (MDG) har i kommentarfeltet påpekt at blant andre Bård Brørby (SV) også har tatt opp saken i kommunestyret.

Også hun mener dette må være diskriminering, noe også Gro E. Hammerstad har ettertrykkelig slått fast. «Jevnaker kommune må bare sørge for å legge til rette på ALLE arenaer der det er møter/samlinger for offentligheten.»

«Jeg håper du blir i de funksjonene du har, og målbærer høyt og tydelig kravet om at ALL kommunikasjon skal og må tilpasses alle i tilhørergruppene», skriver Ulf Skauli, mens Ann-Marit Sæbønes skriver:

«Ingen kommunestyremedlemmer bør delta i møtene før denne saken er ordnet. Like vilkår, alle skal med.»

Også på Facebook har flere sagt sin mening. «Huff! Trodde slikt høyrde fortida til. Skammeleg!», skriver Mari Skamsar. «Vi som stemte på deg forlanger at du hører som alle andre i salen», skriver Knut Fegri.

Hole kommunes it-avdeling har for øvrig benyttet muligheten til å i kommentarfeltet påpeke at deres teleslyngeanlegg er utbedret.

Handler om mer enn kommunestyresalen

Johan Esperum selv har lagt inn denne kommentaren:

«Som jeg presiserte for Ødegård (journalisten, red.anm.), funksjonshemmingen til teleslynga i kommunestyresalen er det minste problemet; vi må delta i en rekke obligatoriske møter utenfor kommunestyresalen, i tillegg bør vi delta i mange andre møter som arrangeres av offentlige etater og interesseorganisasjoner for å holde oss oppdatert. Disse møtene er det store problemet, hensynet til universell utforming er totalt fraværende!»

Berit Brørby, rådgiver i Hørselshemmedes landsforbund og selv hørselshemmet, har også gitt Esperum sin fulle støtte. Hun skrev i går dette leserinnlegget: 

Les også

Hæ! Hvert øre teller!