Bjarne slutter som kommuneoverlege – men ikke som lege i Jevnaker

Selv om Bjarne Oure slutter som kommuneoverlege i Jevnaker, beholder han fastlegehjemmelen. Fra 1. september av skal Ingeborg Haugli vikariere for ham.