– Det er 70 år siden sist noen gjorde et omfattende forskningsprosjekt på stikkmygg i Norge, så det er på tide å få en oppdatert oversikt. Dette er særlig viktig siden vi vet at flere arter som kan overføre sykdom, sprer seg nordover, sier biolog ved Norsk institutt for naturforskning (Nina), Sondre Dahle.

Nina starter derfor nå et prosjekt som skal gi oversikt over hvilke arter av stikkmygg og sviknott som finnes i ulike deler av landet. Prosjektet skal gå fram til 2020, og er en del av artsprosjektet til Artsdatabanken.

– Vi hadde et forprosjekt i Finnmark i fjor. Der gjorde vi overraskende funn av store mengder malariamygg, sier Dahle. Fram til funnet i fjor kjente man ikke til malariamygg lenger nord enn Oppland.

– Det sier noe om hvor lite vi vet om utbredelsen av mygg i Norge, påpeker han.

Under feltarbeidet i Finnmark fant forskerne også Europas nordligste forekomst av slekten fuglemygg. Enkelte arter av slekten fuglemygg sprer lenger sør i Europa sykdommen vestnilfeber.

LES OGSÅ: Dette betyr rekordvarmen for insektene vi elsker å hate 

Sprer smitte

Stikkmygg er en insektfamilie der hunnen suger blod før egglegging – det folk flest bare kaller mygg. Fordi de blodsugende insektene kan overføre smitte, jobber Det europeiske smitteverninstituttet med å kartlegge utbredelsen av de ulike artene. Foreløpig mangler de data fra Norge.

– Vi kjenner til 38 ulike myggarter i Norge. Tre av disse artene er bare kjent fra ett sted, og ble sist funnet for over 80 år siden, så vi har et stort kunnskapshull, sier Dahle.

Les også

Anne Gro Christensen: Sommerens stikkende svøpe

 

I Sverige har man funnet 51 ulike myggarter, og det er sannsynlig at noen av disse artene også finnes i Norge. Mildere klima, økt reisevirksomhet og dyr som forflytter seg, bidrar til at flere myggarter sprer seg nordover.

– Vi forventer flere eksotiske gjester i årene framover. I Sverige og Danmark har man de siste årene blant annet oppdaget nilfebermygg. Den kan spre sykdommen vestnilfeber, og har tidligere bare forekommet i land lenger sør. For alt vi vet finnes den i Norge allerede, sier han.

En annen art man frykter kan etablere seg i Norge, er den asiatiske tigermyggen. Den har spredt seg raskt de siste årene, og finnes nå så langt nord som Nederland og Tyskland. Tigermygg kan bære med seg smitte av flere ulike virussykdommer, blant annet denguefeber og zikafeber.

Dahle understreker at mygg i Norge foreløpig utgjør liten fare for smitte. Malariamyggen vi har her sprer ikke malaria, rett og slett fordi malariaparasitten ikke finnes her. Faren ligger i at de potensielt kan være smittebærere.

LES OGSÅ: – Myggen tiltrekkes av folk som har dårlig kondis

Samler mygg

For å få oversikt over hvilke myggarter som finnes i Norge, skal Dahle og andre forskere gjøre feltarbeid. Men de ønsker også hjelp fra folk flest.

– I Norge er det solgt over 20.000 myggfeller, maskiner som suger opp myggen i et fangstnett, omtrent som en støvsuger. Det hadde vært ypperlig for oss hvis vi kunne få fangsten. På den måten kan vi samle inn mygg fra hele landet, både i bolig- og hytteområder, sier han. Myggen du samler, skal rett og slett puttes i en pose og sendes til Nina.

– Vi har flere internasjonale forskere som er med på prosjektet, og som er spent på hvilke arter som finnes i Norge. Å finne ut i hvor kaldt klima de ulike artene kan leve, er nemlig viktig for å kunne lage modeller som viser hvor ulike virus kan spre seg i framtiden. Hva skjer med myggforekomsten hvis temperaturen stiger fem grader? sier han.

Mer informasjon om prosjektet finner du på nina.no/mygg

Fakta om stikkmygg

Stikkmygg er en insektfamilie i ordenen tovinger. I dagligtale er «mygg» det samme som stikkmygg, men det finnes mange myggarter som ikke stikker. I verden finnes rundt 3500 arter stikkmygg, i Norge har man påvist 38 ulike arter. De enkelte stikkmyggartene dominerer på hver sine steder, noen trives best på høyfjellet, andre i skogen eller ved store vassdrag.

Hannmyggen lever av nektar, mens hunnmyggen i tillegg suger blod. Når myggen stikker, sprøyter den inn et stoff som hindrer at blodet koagulerer. Det er dette stoffet som gjør at myggstikk klør.

En mygg kan stikke flere ganger, og kan derfor overføre smitte. Sykdommer som kan overføres via mygg, er blant annet gulfeber, malaria, dengue, zikafeber, vestnilfeber, chikungunyafeber og elefantsyke. I Norge er foreløpig bærplukkersyke og harepest de eneste sykdommene det er en viss fare for å bli smittet av via mygg. Det er imidlertid svært sjelden.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Store norske leksikon, Wikipedia

 

Artsprosjektet

Eksperter antar at om lag én av fire arter som finnes i Norge, ikke er oppdaget ennå. Artsprosjektet satser på å styrke kunnskapen om hvilke planter, sopper og dyr som finnes i landet vårt.

Artsprosjektet ble etablert av Miljøverndepartementet i 2009, og det er allerede funnet over tusen arter som er nye for Norge. Prosjektet er et viktig element i Regjeringens arbeid med å styrke kunnskapen som skal ligge til grunn for forvaltningen av norsk natur, og ambisjonen er å kartlegge alle flercellede arter i Norge.

Du kan lese mer om Artsprosjektet på Artsdatabankens hjemmesider.

Kilde: Artsdatabanken