Omtrent halvparten av dem som bor på bygda sier seg helt eller delvis enige i utsagnet «Innvandrere blir godt integrert i kommunene min», ifølge en undersøkelse fra Norsk senter for bygdeforskning. Mens 48 prosent av bygdefolket svarer bekreftende, er andelen nede i 36 prosent for folk i mer urbane kommuner, skriver Adresseavisen.

– Dette er ganske oppsiktsvekkende. Generelt finner vi ikke så store forskjeller i holdninger mellom folk på bygda og folk i mer urbane kommuner, sier sosiolog og forsker Alexander Thanem ved Norsk senter for bygdeforskning. Han trekker fram sysselsetting og synlighet som to mulige forklaringer.

– Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert. I større kommuner har man også mindre oversikt, og det kan bidra til at innvandrere ikke blir sett på samme måte.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste i fjor sommer at skepsisen til innvandrere har økt i kjølvannet av de store asylankomstene høsten 2015. (NTB)