«Høstfiske ved Øyangen» er motivet til maleriet som Karianne Gruer Torp har auksjonert bort til inntekt for hjerteavdelingen ved Ringerike Sykehus.

Tirsdag 20. februar kunne hun gi 18.000 kroner til sykehuset og ble møtt av klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen, og representantene for medisinsk avdeling, Oddmund Nestegard, Gunn Frydenberg og Bjørg Myrengen.

Pengene skal brukes til et fagutviklingsprosjekt, hvor man ønsker å se på mulighetene for fokusert ultralyd av pasienter med hjertesvikt og opererte hjertepasienter, som utføres av sykepleier i medisinsk avdeling.

– Gaven kommer på denne måten både de ansatte og pasientene til gode, sier Botha Pedersen.

– Vi er heldig som har mange venner som støtter under arbeidet vårt og gjør det mulig at sykehuset utvikler seg mer.

– At Karianne, som er en kjent kunstner også utenfor Norges grenser, velger å støtte oss med et vakkert bilde med et lokalt motiv fra Ringerike er spesielt hyggelig, tilføyer avdelingssjef Nestegard.