- Ikke sett fugl foran folk

REDD FOR FRIOMRÅDER: Store deler av Steinsfjorden er foreslått vernet i ny verneplan. Åsa Vel er opptatt av å sikre tilgang til friområder og eiendommer ved fjorden.

REDD FOR FRIOMRÅDER: Store deler av Steinsfjorden er foreslått vernet i ny verneplan. Åsa Vel er opptatt av å sikre tilgang til friområder og eiendommer ved fjorden. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Velforeningen i Åsa har liten forståelse for at det er nødvendig å verne to tredeler av Steinsfjorden.

DEL

Åsa Vel har sendt innspill om ny verneplan for Tyrifjorden til Fylkesmannen i Buskerud. Det er mange friarealer og eiendommer i Åsa som grenser ned til Steinsfjorden, og velforeningen er redd for hvilke konsekvenser verneplanene vil få for ferdsel i disse områdene.

Velforeningen er spesielt opptatt av båthavna på Åsatangen og badestrendene Åsatangen og Grantopp. De mener det må være mulig å utelate deler av det foreslåtte verneområdet uten at det vil få for store konsekvenser for et såkalt "sammenhengende våtmarksområde".

LES OGSÅ: - Må ikke hindre landbruket

Fylkesmannen startet i 2007 arbeidet med en verneplan for våtmarksområder og vannfugl i Tyrifjorden. Det er avgrenset flere områder som skal vurderes for vern.

"Velforeningen har liten forståelse for at det er nødvendig å verne to tredeler av Steinsfjorden og ser på dette som et tiltak som setter fugler og noen få fugleinteresser foran majoriteten av befolkningen som sogner til fjorden", heter det i brevet.

Fugler ikke viktigst

"Vi vil understreke at den nærheten innbyggerne, hyttefolk og besøkende i Åsa har til fjorden er noe av det som gjør det unikt å bo og være i Åsa og øker livskvaliteten", påpeker foreningen og ber Fylkesmannen ta hensyn til det menneskelige aspektet ved verneplanen.

"Vi forstår at det er viktig å verne om naturens interesser, men vi forstår ikke at fuglene skal være viktigere enn mennesker", står det i brevet.

Forslag til ny verneplan for Tyrifjorden skal etter planen ut på høring vinteren 2009.

Artikkeltags