Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke noe problem med kø på E16

Artikkelen er over 7 år gammel

- Vi vurderer ny E16 Skaret-Hønefoss til å ha lav samfunnsøkonomisk nytte fordi det ikke er noe særlig kø på E16, sier Øivind Holm hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen er en av instansene som har lagt ned innsigelser mot traseene for E16, ut fra blant annet miljømessige- og kulturlandskapsmessige årsaker.

Det var under punktet om samfunnsnytte Holm kom med uttalelsen som fikk en del holeværinger og ringerikinger til å hoppe i stolen. Holm som representerer miljøvernavdelingen mener køene ikke er noe problem, og at dette dermed ikke blir vesentlig bedre ved en firefeltsvei.

Fylkesmannen mener det vil være en bedre løsning å utbedre dagens tofeltsvei og heller prioritere fortgang av Ringeriksbanen.

Holm er bekymret for at en ny firefeltsvei vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil på bekostning av buss, og at dette vil føre til økte utslipp av CO2.

Han mener det vil ha en langt mer positiv effekt å bygge Ringeriksbanen.

Kommentarer til denne saken