Ringerike og omegn boligbyggelag (Ringbo) og Hole kommune gikk inn med en halv million kroner hver da Elstangen AS ble stiftet.

Hole kommune hadde regnet med 25 millioner kroner fra Elstangen i egenkapital til bygging av Sundvollen oppvekstsenter. Kommunen fikk ifølge ordfører Per R. Berger fem millioner med det samme og to-tre millioner kroner senere.

- Det er ikke noen grunn til bekymring for økonomien i selskapet. Vi kan ikke inntektsføre eiendomsverdier før de selges, sier Leonhardsen.

Hun ser ikke noen stor risiko i å utvikle "et stort skogsområde med panoramautsikt over Tyrifjorden, 20 minutter fra Bærum". Kostnader til fremføring av vei, vann og kloakk i boligområdet må utgiftsføres først, mens salgsinntektene kommer senere.

Opsjon på kjøp

Bygg Teknikk har fått opsjon på kjøp av et mindre areal av Elstangen for videresalg av boliger, og Ringbo har andre selskaper som kan tenke seg å være med på feltutbygging eller kjøpe arealer for å legge ut egne boligområder.

12 eneboligtomter legges også ut for salg tidlig på høstparten, og Leonhardsen har allerede interessenter på hånden. Etter at styrets årsberetning for 2007 ble skrevet er 10 tomter solgt slik at totaltallet nå er 15.

Eierne vil ifølge henne avvente responsen på eneboligtomtene og Bygg Teknikks boliger før det blir bestemt når den andre av tre planlagte blokker skal bygges.

- Vi vil vurdere igangsettingen etter markedet. Markedet for eneboligtomter er der allerede; det har vi sett av responsen, sier hun.

Ringbo-direktøren, som fungerer som daglig leder for Elstangen AS, ser heller ikke noe behov for innskudd av ny egenkapital i selskapet.

- Selskapet er likvid; vi har masse penger, til og med i bank, og store verdier, sier Elisabeth M. Leonhardsen.

Hole kommune er lovet en skriftlig redegjørelse om Elstangen AS.