Hele 19 ordførere fra Gävle i Sverige til Bergen i Norge står sammen om et partnerskap om E16.

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal er sammen med ordførerne i Kongsvinger og Lærdal, Vegforum Innlandet og sekretariatet i Glåmdalsregionen med i en arbeidsgruppe som ble besluttet opprettet onsdag.

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag om blant annet målsetting, deltakelse, organisering og finansiering.

Den 25. september blir det en markering med både omskilting og omklassifisering.

Det blir ingen automatisk heving av veistandarden som følge av endringen.