78 hytter ved Steinsfjorden får vann og kloakk: Eierne forventer prishopp

Hytteeiere har betalt 175.000 kroner for vann og kloakk, men de regner med å få pengene igjen.