Knut Stubben er leder for Mental Helse Ringerike/Hole.Han mener at helsevesenet ikke viser mennesker med psykiske lidelser respekt.

- Hvis en person "brekker psyken", blir man avvist og får et par beroligende tabletter og beskjed om å oppsøke fastlegen neste dag. Belastningen og smerten pasienten opplever er den samme som ved benbrudd, og komplikasjoner kan også oppstå, sier Stubben.

Vennene våket

Ringerikes Blad hadde onsdag en artikkel om vennene til en psykisk syk kvinne (32) som ikke fikk den hjelpen hun ville ha på legevakten. I stedet for å bli lagt inn på psykiatrisk avdeling, fikk hun beskjed om å oppsøke fastlegen dagen etter.

Vennene våket over henne av frykt for at hun skulle ta livet sitt.

Frykter dødsfall

Stubben er overbevist om at 32-åringen hadde fått hjelp umiddelbart dersom hun hadde brukket en fot. Selv om det ikke gjaldt livet.

- Vi har fått flere henvendelser om mennesker med psykiske lidelser som blir avvist. Vi er reelt bekymret for at liv skal gå tapt på grunn av manglende tilbud eller manglende vilje til å behandle psykiatriske pasienter, sier han.

- Dette er helt feil

Stubben sier at psykisk syke bare blir henvist til innleggelse på psykiatrisk avdeling av legevakta dersom det er fare for liv og helse, og det dreier seg om en tvangsinnleggelse.

- Jeg mener dette er helt feil. Legevakta ber deg ikke oppsøke fastlegen dagen etter hvis du har brukket beinet. Hvorfor denne forskjellen mellom somatikk og psykiatri? Skal det være selvmordsfare før man får hjelp? spør han.

- Trenger akuttilbud

Mental Helse Ringerike/Hole ber om at det blir etablert et reelt akuttilbud for mennesker med psykiske lidelser og som er i tråd med sentrale føringer.

Ambulante akutteam som kan hjelpe psykisk syke utenom kontortid er han veldig positiv til. Han sier at det er et slikt prøveprosjekt i Drammen nå.

- Det er et gap mellom tilbudet på dagtid og akuttilbudet på Ringerike, slår Knut Stubben fast.