Vil utvide og gjøre Hvalsmoen til Norges nye ankomstsenter for flyktninger

– Tanken er at flyktninger som kommer til Norge blir på Hvalsmoen helt til de bosettes, sier prosjektkoordinator Remi Stenersen og grunneier Oddvar Røysi.