Høyskolen i Hønefoss får flere studieplasser i datafag

FLERE PLASSER: Høyskolerektor Petter Aasen går langt i å love flere studieplasser til Hønefoss.

FLERE PLASSER: Høyskolerektor Petter Aasen går langt i å love flere studieplasser til Hønefoss. Foto:

Hønefoss får flere studieplasser innen IKT.

DEL

Regjeringen vil i statsbudsjettet øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Ifølge rektor Petter Aasen er studieplassene en konsekvens av IKT-plasser som høyskolen fikk i fjor. De kom i et budsjettforlik mellom regjeringen, Venstre og KrF, men gjaldt bare for ett kull.

– Nå kan vi ta opp et nytt kull, men sånn sett er det ikke nye studieplasser, sier Aasen til Ringerikes Blad.

LES OGSÅ: Slik blir den nye høyskolen

– Ringerike blir en del av satsingen

Høyskolen har avdelinger i flere fylker, og flere enn Hønefoss har datafag. Høyskolens styre avgjør fordelingen av plasser i desember.

– Men campus Ringerike vil helt sikkert bli en del av denne satsingen innen IKT, sier rektoren og går langt i å si at Hønefoss vil få noen av de 40 plassene.

På Ringerike er IKT-plassene rettet inn mot økonomi- og administrasjonsfag, mens andre plasser er knyttet til ingeniørfag.

– Vi vil vel fordele plassene på de to gruppene, sier Aasen.

De nye IKT-studentene kan begynne høsten 2018. Bevilgningen er i tråd med løfter fra regjeringspartiene i valgkampen.

LES OGSÅ: Gamle Dalsbråten ungdomsskole rives

Lite begeistret for kutt

Rektoren er imidlertid lite begeistret for at høyskolen for fjerde år på rad får 0,5 prosent trekk i totalbevilgningen. Kuttene utgjør etter hvert mange millioner kroner og går også ut over undervisning og forskning.

– Jeg mener at trekket burde vært styrt mer mot den delen av budsjettet som går til administrasjon. Når dette blir kjørt år etter år, går det ut over kvaliteten i vår primærvirksomhet, sier Petter Aasen.

Statsbudsjettet ga ellers ingen spesielle overraskelser for høyskolen.

Artikkeltags