Høyre fortsetter ferden mot en blå himmel. Partiet er nå trolig størst i Buskerud. Det viser i alle fall en meningsmåling for fylket. Høyre går fram fra 19,4 prosent oppslutning ved siste stortingsvalg til hele 33,2 prosent ett år før valget.

Arbeiderpartiet har mistet fem prosent av velgerne og går ned til 31,5 prosent. Dermed er Høyre større enn Ap.

– En kjempemåling, sier Christopher A. Wand (H) fra Hole.

Håp om ungdomskandidat

Han er Unge Høyre-kandidat til stortingsvalget, og lokale tillitsvalgte i ungdomsorganisasjonen har nå et håp om at Wand kan få plass på Stortinget.

For hvis meningsmålingen blir valgresultatet i 2013, vil Høyre få tre Buskerud-plasser på Stortinget mot dagens to. Selv vil generalsekretæren i Unge Høyre sentralt ikke snakke så mye om eget kandidatur, men han har stilt seg til disposisjon for partiet.

– Jeg synes i hvert fall det er på tide at vår del av fylket kommer på Buskerudbenken. Det bør veie tungt, synes Wand.

Ringeriksregionen har ingen stortingsrepresentant, og så langt har meldingene fra partiene heller ikke tydet på at regionen vil få det.

– Ungdom vil være med

Unge Høyre i Ringerike og Hole har nå tett oppunder 100 medlemmer. Mari Strand, Magnus Fredriksen og Torjus Loftheim merket at mange ville engasjere seg i ungdomspolitikk etter 22. juli.

– Mange vil være med, og vi fikk veldig mange nye medlemmer i fjor, sier Strand.

– Vi har lenge jobbet veldig hardt, og det er viktig at vi synes også mellom valgene, sier formann Fredriksen fra Hole.

Ved kommunevalget i fjor var ungdomsorganisasjonen synlig til de grader. Etter sju år med rødgrønn regjering tror han at velgerne vil ha endringer for at samfunnet skal utvikle seg videre.

– Regjeringen har lovet at færre skal måtte stå i helsekø. Men køene har blitt bare lenger og lenger, samtidig som private står og venter på å få bidra, sier Strand, som er fra Hønefoss.

Torjus Loftheim fra Norderhov føler at det er en Høyre-bølge særlig blant ungdom. Christopher Wand peker på to årsaker til fremgangen. Han tror for det første at Høyre oppfattes som et reelt regjeringsalternativ.

– Og så tror jeg at velgerne har fått nok av den rødgrønne regjeringen, sier Wand.

Samtidig vet kommune- og fylkespolitikeren at meningsmålinger har snudd før...