Gå til sidens hovedinnhold

Hønengaten stenges i et halvt år

Artikkelen er over 12 år gammel

Riksvei 35 skal oppgraderes i sommer. Det betyr at deler av Hønengaten blir stengt av for vanlig trafikk i minst seks måneder. HVA SYNS DU OM DETTE?

Strekningen mellom bybrua og jernbaneundergangen i Hønengaten skal få sykkelfelt, samtidig som det legges fjernvarmerør og nye vann- og avløpsledninger.

Riksveien gjennom Hønefoss har et stort behov for å bli rustet opp. Gata bærer preg av stor slitasje og har en utflytende avgrensing mellom kjørebanen og fortauet. De omfattende arbeidene som nå settes i gang vil bøte på forfallet.

Oppgraderingen innebærer blant annet breddeutvidelse av gata for å gi plass til sykkelfelt. Kvartalet rundt Nordre torg skal rustes opp med beplantning og benker.

Hele vei- og fortausoverflaten blir ny. I tillegg skal vann- og avløpsledninger med stikkledninger, fjernvarme og kabelanlegg skiftes ut og legges om.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringeriks-Kraft Nett AS, Hønefoss fjernvarme AS, Hadeland Energi AS, Telenor AS og Statens vegvesen, øvre Buskerud distrikt. Vegvesenet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Veistenging

På grunn av prosjektets kompleksitet og størrelse er det ifølge Vegvesenet nødvendig å stenge strekningen for gjennomgangstrafikk i anleggsperioden.

Strekningen vil være åpen for gående, syklende, busstransport og utrykningskjøretøy, samt kjøring til og fra boligeiendommene. Stengingen vil vare i minimum seks måneder.

- Vi er klar over at arbeidet vil ha stor innvirkning på både næringslivet, beboere og trafikanter, og vi beklager ulempen dette vil medføre, sier prosjekteringsleder i Statens vegvesen, Adriana C. Jubskås.

Arbeidet vil foregå fra klokken 07.00 til 22.00 på hverdagene. Noe nattarbeid må også påregnes. Prosjektet vil holde publikum løpende informert gjennom hele anleggsfasen.