Andersen skal være lettet over at saken har fått en løsning. Han har bodd på Hønen gård siden 1979.

Han fryktet at han i verste fall skulle miste hjemmet sitt, men det skal legges til at Ringerike kommune har forsikret om at beboerne skulle få bli boende.

– Jeg tør nesten ikke tenke på det en gang. Hønen gård er et godt og trygt tilbud, og jeg trives så godt. Der er jeg så selvhjulpen jeg kan bli, sa Andersen da Ringerikes Blad tidligere skrev om saken.

Han er opprinnelig fra Bergen og fram til 2012 var det Bergen kommune som betalte for oppholdet.

Blindeforbundet lettet

Blindeforbundet er også lettet.

– Vi er glad dette løste seg, ikke minst på vegne av Åge Andersen og de andre beboerne som sto midt oppe i striden, sier Arnt Holte, generalsekretær i Norges Blindeforbund til Bergens Tidende, som først omtalte løsningen.

LES OGSÅ: Blindeforbundet skuffet over manglende pengestøtte

Ringerike må betale

Striden mellom de to kommunene har vært oppe i Høyesterett og Bergen kommune vant fram.

– Dette har Ringerike rettet seg etter og vil nå betale for de fire beboerne som det har vært strid rundt. For de øvrige beboerne har Blindeforbundet en avtale med plasseringskommunene, opplyser Rune Erstad, kommuneadvokat i Ringerike til Bergens Tidende.

Han anslår at løsningen vil koste kommunen 2,6 millioner kroner årlig.

Institusjon eller hjem

Striden har stått om Hønen gård er å anse som en institusjon eller et hjem. Høyesterett har vurdert at dette er et hjem og at Ringerike kommune dermed har det økonomiske ansvaret.

Hønen gård drives av Blindeforbundet, og er et kombinert bo- og arbeidssenter. Beboerne her kommer også fra andre deler av landet.

Erstad opplyser at dommen vil få konsekvenser, og at det kan bli kostbart for Ringerike kommune.

– Slik Ringerike kommune ser det vil det bli det. Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen. Ringerike kommune har avgitt en høringsuttalelse hvor vi går imot forslaget.

– Etter vår vurdering vil en slik løsning kunne påføre «institusjonskommuner» urimelig store kostnader, svarer Erstad.