Derfor var det flom i fossen til halloween

Selv om fossen gikk flomstor på den siste dagen i oktober, var det ikke snakk om noen halloween-feiring fra Ringerikskrafts side.