Hos Trude får du vinterleken gratis: – Har jobbet på spreng for å bli ferdig til jul

BUA finnes over alt i landet, nå også i Hønefoss. Onsdag åpner BUA Ringerike der barn, unge og voksne kan låne gratis ski og annet fritidsutstyr.