Kari i hjemmetjenesten på Tyristrand: – Vi passer ekstra godt på, og ser etter symptomer

– Mange av våre brukere husker ikke like godt og kan ta vann rett fra springen, sier Kari Fossum.