Irriterte politikere satte foten ned for bruk av Petersøya: Hønefoss står uten snødeponi

Kommunalsjef tar selvkritikk for oppfølgingen av snøsak på Petersøya, men hvor skal byen gjøre av snøen?