Vil vente med å bestemme hvor de nye gangbruene skal bygges

Ett av de planlagte bruprosjektene er tenkt å gå fra sentrum via Petersøya og over til Støalandet, men foreløpig vil ikke politikerne prioritere.

Ett av de planlagte bruprosjektene er tenkt å gå fra sentrum via Petersøya og over til Støalandet, men foreløpig vil ikke politikerne prioritere. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikerne vil ikke ta stilling nå til hvor nye gangbruer over Storelva skal bygges.

DEL

Kommunestyret valgte i likhet med formannskapet å utsette saken. De vil vente til arbeidet med byplanen har kommet lenger, og man er nærmere en løsning for hvordan trafikkutfordringene i Hønefoss skal løses.

Rådmann Tore Isaksen har foreslått at to bruprosjekter prioriteres først, for det første en gangbru fra Eikli mot Schjongslunden, og for det andre en gangbru over Storelva fra sentrum mot Petersøya mot Støalandet.

Tanken er at flere innbyggere skal få en kortere gang- og sykkelvei til sentrum, noe særlig det andre prosjektet vil føre til. Rådmannen ønsker å få disse to bruene på plass først før man fortsetter med de to neste anbefalte prosjektene, gangbru fra Schjongslunden mot Krakstadmarka og at gangbru til jernbanestasjonen i nordvest samordnes med ny avlastningsvei.

Nøyaktig hvor mye det vil koste å bygge bruene for de myke trafikantene er ikke klart.

– Det vil koste mye penger derfor er det fornuftig å utsette prioriteringen til vi vet mer om helheten, sa ordfører Kjell B. Hansen noe kommunestyret var enig i.

LES OGSÅ: Vil bygge flere gang- og sykkelbruer over Storelva

Artikkeltags