Vil du være med på Ringerikes månelanding? Ungdommer blir med på 1. mai-debatt

Om kvelden 1. mai trommer Banevokterne sammen til debatt om det de kaller vår lokale månelanding, nemlig det å få Ringeriksbanen til Hønefoss.