Disse lokale prosjektene får penger i statsbudsjettet

Ringeriksbanen får over 500 millioner kroner neste år. Ny E16-tunnel under Sollihøgda åpner i 2024.