Til døden skiller dere ad: – Snart ikke mulig for ektepar å gravlegges sammen, bekrefter kirkeverge Kjetil

På Hønefoss kirkegård er det få ledige gravplasser hvis du ønsker kistegrav. Ønsker du å bli gravlagt sammen med din ektefelle, har du dårlig tid. Du kan ikke selv reservere gravplass.