Høysesong for kollisjon med vilt: – Dette gjør du hvis ulykken inntreffer

På høsten og spesielt kalde og snørike vintre, øker faren for påkjørsel av elg eller andre hjortedyr. Selv om du selv er uskadd, bilen like hel og dyret løper videre, er du pliktig til å varsle.