Jobber for å redusere det høye sykefraværet ved skoler

Rådmann Tore Isaksen sier at kommunen skal intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet i 2020. Hovedtillitsvalgt Gerd Solli i Utdanningsforbundet er bekymret for det høye sykefraværet.