Lundteigen har markert seg som en sterk talsperson mot nedleggelse av politiarresten i Hønefoss. Nylig besøkte han tillitsvalgte ved politiet og støttet deres bekymringer for konsekvensene av en eventuell nedleggelse.

Han stiller derfor et skriftlig spørsmål som justisministeren må svare på innen seks virkedager. Det har så langt ikke kommet svar på spørsmålet.

«Mener statsråden at en slik nedlegging av sentralarresten i Hønefoss er i tråd med regjeringens politireform, og hvis ikke vil statsråden gripe inn ovenfor POD (Politidirektoratet) for å beholde sentralarresten?»

Må kjøre til Drammen?

Lundteigen er i likhet med tillitsvalgte i politiet bekymret for konsekvensene dersom politipatruljer i Hønefoss må kjøre arrestanter til Drammen hver gang de skal settes i arresten. En tur som binder opp to politifolk i over to timer per tur. Også andre politikere som Anne Sandum (Ap), Anders Werp (H) og Morten Wold (Frp) har gått offentlig ut mot en eventuell nedleggelse.

Lundteigen mener det vil føre til at politipatruljer bruker verdifull tid på transport, tid som kunne vært brukt til å avdekke eller forebygge kriminalitet.

– Svært alvorlig bemanningssituasjon

Senterpartipolitikeren mener også at bemanningssituasjonen ved politiet er svært alvorlig.

– Jeg er blitt kjent med at bemanningen ved politidistriktet nå er så svak at en ikke tør å gå ut i pressen med dette. Med de følger en nedleggelse av arresten vil få, vil bemanningen selvsagt bli ytterligere svekket, sier Lundteigen.

Det er ikke avgjort om arresten skal legges ned.

Den 21. august skal en arbeidsgruppe komme med sin anbefaling i arrestspørsmålet, og det er lagt opp til at den endelige avgjørelsen tas den 28. august. Det er politidistriktet selv som bestemmer hvor mange arrester de vil ha.