– Vi er nå inne i reformasjonsuka, sier prost Kristin Moen Saxegaard.

– Luthers teser er en hendelse som er blitt symbolet på oppstarten av reformasjonen. Gjennom hele dette året har historielag, kirkeakademiet og menigheter hatt forskjellige reformasjonsmarkeringer rundt om i distriktet. Nå nærmer vi oss avslutningen. Dette vil kirkene på Ringerike markere med to store arrangement.

Biskopen om nåde

Torsdag kveld kommer biskop Per Arne Dahl til Byscenen i Ringerike kultursenter, der han vil snakke om et av kjerneordene som er avledet av reformasjonen: Nåde.

Hva var nåde for Luther? Og hva er nåde i dag? Luther fryktet Guds blikk og lengtet etter en nådig Gud. I dag har vi kanskje vel så stor frykt for andre menneskers blikk. Fins det nåde blant oss i dag? Finnes en nådig Gud blant oss i dag? Arrangementet er et samarbeid mellom alle kirkene på Ringerike.

Lotte Bergheim Pedersen, August Saxegaard, Julie Syversen og Thomas Kvamme Urnes, som er ungdommer fra Ringerike Ten Sing og Artkompaniet, vil være med og fylle kvelden med musikk.

 

Reformasjonssøndag

Søndag feires det reformasjonssøndag over hele landet. På Ringerike er det festgudstjeneste for hele prostiet i Norderhov kirke.

– Gudstjenesten på ettermiddagen er inspirert av gudstjenesten slik den så ut i Hans Thomissøns salmebok fra 1569, den første salmeboka i Danmark-Norge etter reformasjonen, sier Moen Saxegaard.

 

– Den byr på mye musikk, og flere grupper deltar: Hønefoss kirkekor, Norderhov vocale, Norderhov barnekor, konfirmanter, Ringerike kirkesolistkor – et kor for anledningen med flere ansatte fra Den norske kirke på Ringerike, og spesielt inviterte, blant annet fra England.

Et barokkorkester er satt sammen for anledningen av musikere fra både innland og utland. Med i orkesteret er også gruppa Norderhov barokk, et prosjektorkester med unge, lokale musikere. På gudstjenesten vil korsatsene fra Bach-kantate «Ein feste Burg» bli framført og alle får være med på siste sats.