Dette har preget nyhetsuken.
Anne Gro Christensen/ Mari Persson/ Anette Marcelle Hallquist

Fikk du med deg ukens nyhetssaker? Her er de viktigste