Da hotellet ikke fikk lov, kjøpte Finn-Ove og Else Karine gården selv

På 1930-tallet ble eiendommen til Digra gård skilt ut fra Klækken Hotell. I fjor ble den solgt til Finn-Ove Carlsen og Else Karine Pjåka Carlsen, og innlemmet i deres hotelldrift som en selvstendig eiendom.