Ole Geir og Tom på «jentetur» med Sissel og Kirsten: – Vi trenger fornyet oppmerksomhet

Ole Geir Haugerud og Tom Evensen fra Hovsengas venner inviterte byens «nye» damer på tur. Ringerikes Blad-redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen og Ringerike-ordfører Kirsten Orebråten fikk en omvisning på Hovsenga.