Kritiserer kommunens rapport: – 200 millioner billigere å sette i stand Hønefoss skole

Rambøll har konkludert med at det må brukes drøyt 233 millioner kroner på å oppgradere Hønefoss skole. En alternativ rapport som skoleforkjemperne har fått utarbeidet, fastslår at 35 millioner kroner holder på kort sikt.