Kirsten og Dag kan avgjøre skolesaken: Dette er hva de må gjøre

Politikerne har to utfordringer i saken om Hønefoss skoles fremtid: For det første er de på etterskudd i håndteringen av trafikksikring for sine nye skoler. Dessuten har de åpnet for endringer i skolekretsgrenser, som både møter motbør og som påvirker antallet elever som får en skolevei med komplisert trafikksikkerhet.