Kirsten inviterer til folkemøte om Hønefoss skole: – Vi tar gjerne imot spørsmål

MÅ BEHANDLE: Ordfører Kirsten Orebråten har nå fått innbyggerinitiativet om Hønefoss skole på sitt bord. Det er hun fornøyd med.

MÅ BEHANDLE: Ordfører Kirsten Orebråten har nå fått innbyggerinitiativet om Hønefoss skole på sitt bord. Det er hun fornøyd med. Foto:

Nå kan alle som er interesserte i Hønefoss skole-saken komme på et folkemøte. Her blir det flere orienteringer, men ordfører Kirsten Orebråten lover at folk skal få stille spørsmål og komme med sine synspunkter.

DEL

Møtet finner sted om kvelden torsdag 13. februar på Benterud skole.

Programmet er ikke helt klart ennå, men man vil komme innom flere temaer som blant annet historikken rundt skolevedtaket, kostnader ved rehabilitering av Hønefoss skole og tiltak for sikker skolevei.

Det er ordføreren som vil stå for innledningen av møtet.

– Dette er et folkemøte og det skal være tid til å stille spørsmål og komme med innspill. Ved hvert tema vil vi sette av tid til dette. Dette skal ikke være et møte der det bare kommer informasjon. Vi er åpne for spørsmål og innspill, sier Orebråten.

Underskriftsaksjon

Innbyggerinitiativet fra Hilde Grefsrud kommer ikke opp i kommunestyret 6. februar.

Underskriftsaksjonen, som hun startet på nettsiden minsak.no, har tittelen: Uten byskolen – ingen byplan. Grefsrud ønsker at Hønefoss skole holdes av som en framtidig byskole, men det betyr ikke automatisk det samme som at Hønefoss skole fortsetter å være barneskole fra høsten av.

LES OGSÅ: Her leverer Hilde brevet som kan redde Hønefoss skole: – Bør lytte mer til folket

– Grunnen til at innbyggerinitiativet ikke behandles i kommunestyret allerede nå at vi ønsker å gjennomføre folkemøte først. Det er for å kunne høre synspunkter og få innspill på det møtet før vi behandler innbyggerinitiativet. Vi ønsker også å gi innbyggerinitiativet en grundig og ordentlig behandling. Da blir det først i møtet den 3. mars det kommer, sier Kirsten Orebråten.

– Vi har ventet lenge på innbyggerinitiativet og jeg tenker at det ikke er noen stor forsinkelse å behandle det i mars, legger hun til.

LES OGSÅ: Snart ett år siden underskriftsaksjonen: Først etter nyttår vil Hilde kreve ny runde om Hønefoss skole

Revisjon

Dessuten er ordføreren klar på at hun mener det er riktig at kommunen behandler den omtalte forvaltningsrevisjonen om behandlingen av Hønefoss skole-saken før folkemøtet. Det er her kontrollutvalget har bedt kommunestyret behandle hele spørsmålet rundt Hønefoss skole på nytt.

I revisjonsrapporten ble Ringerike kommune kritisert for å ikke legge nok vekt på barnas interesser, og for ikke å ha utredet godt nok, den retten den enkelte elev har til å begynne på sin nærmeste skole.

LES OGSÅ: Rådmann Tore Isaksen refses i skolerapport: – Ble ikke lagt nok vekt på barnas beste

Dette spørsmålet blir dermed behandlet av politikerne først så kommer folkemøtet og så vil innbyggerinitiativet tas opp i kommunestyrets møte 3. mars.

LES OGSÅ: Krever ny behandling av Hønefoss skole


Artikkeltags