Jevnt og dramatisk i kommunestyret – Magnus (Frp) avgjorde Hønefoss skole-saken

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti landet på samme konklusjon som Arbeiderpartiet og Høyre. Dermed valgte et knepent flertall på 22 mot 21 representanter å si nei til ønsket om å behandle Hønefoss skole-saken på nytt.