Her stopper den framtidige skoleveien til Petter (9 mnd): – Uten undergang vil barna velge Hønengata

Småbarnspappa Lars Torstensen Lindstøl reagerer sterkt på løsningen for å få trafikksikker skolevei til Ullerål skole. Han mener en ny jernbaneundergang må på plass raskt hvis Hønefoss skole skal legges ned. I dag ender Parkgata rett i jernbanesporet.