Folkets dom: – Sett Hønefoss skole i stand

Meningene om Hønefoss skole er mange. Leserne er ganske entydige i sine kommentarer – de ber rådmann Tore Isaksen om å finne pengene til å ruste opp skolen.