Her kjører statsråden et av de siste diesel-lokene fra Follum: Nå slipper naboene stank og støy

Innen utgangen av juni skal det bare kjøre strømdrevne lokomotiver ut med tømmer fra Follum. – Dette er framtiden, konstaterer landbruksminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).