Velkommen: DNT Ringerike og Styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim, daglig leder Vibeke Tjøm og redaktør av «Skauleisposten» Per Stubbraaten ønsker velkommen til 125-års jubileum.
Mari Johnsen Viksengen

Denne jubilanten er sprek! Nå skal turfolket feire hele året

DNT Ringerike fyller 125 år.
Publisert