Onsdag skal politikerne behandle over 80 høringssvar om byplanen: – Hønefoss står ved et viktig veiskille

Byplansjef Inger Kammerud ønsker et raskt vedtak om byplanen. Hun mener det er nødvendig dersom Hønefoss og Ringerike skal få den veksten som er satt som mål, og hun utfordrer politikerne til å holde på den stramme framdriftsplanen.