Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg bor i sentrum og kan ikke lufte på grunn av eksos. Hvordan kan dette bli bedre med 70 prosent vekst?

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå har Ringerike kommune svart på alle spørsmålene fra folkemøtet om byplanen for Hønefoss.

Mer enn 70 personer kom på folkemøtet nylig. Kommunen brukte et meldingssystem der de frammøtte kunne spørre med mobiltelefon, og hele 55 spørsmål kom inn.

I møtet ble det imidlertid bare tid til å svare på noen få innspill. Nå har kommunen ikke bare lagt ut spørsmålene, men også svart på dem.

– Jeg er bosatt i sentrum, og vi må sove med lukkede vinduer på grunn av eksos fra biler. Hvordan har dere tenkt å løse dette med 70 prosent vekst? Da kreves SERIØSE tiltak, skrev en anonym deltaker.

Kommunen vil at 70 prosent av veksten, som forventes når Ringeriksbanen og ny E16 er bygd, skal komme i Hønefoss. Det noe overraskende svaret på spørsmåler er: «Det skal ikke være vekst i biltrafikken».

Flere som reiser kollektivt, sykler og går skal «spise opp» all transportvekst, og her vises det til nasjonale føringer. Men kommunen ser også på løsninger som kan lede en del av sentrumstrafikken utenom i et nytt trafikksystem.

– Gratisparkering

En deltaker pekte på at mange av butikkene i Hønefoss sliter, samtidig som folk roper etter gratis parkering. Svaret er her at sentrum har gratisparkeringer både på Kuben, ved Petersøya og rådhuset.

– Blir det nok parkeringsplasser ved den nye intercity-stasjonen?

– Bane Nor peker selv på at det ikke er nok plasser. Det legges opp til lite parkering, men det forventes at de som har mulighet, skal ta seg til stasjonen på andre måter, svarer kommunen.

En engasjert tilhører påpekte at enkelte byer har en gratisbuss, som går en rute i sentrum. Kan det være aktuelt, spesielt for pendlere fra den nye jernbanestasjonen? I framtiden kan det være fornuftig, mener planleggerne.

– Steng innkjøringer

– Hva med bysykler ved innfartsparkeringer på Hvervenkastet, Bærenga, Risesletta, Hvalsmoen, Vesterntangen og i Veienmarka?

Kommunen har til nå ikke vurdert bysykler, men det vil den gjøre. Kun større byer har likevel slike sykler i dag.

Det manglet heller ikke på trafikkforslag: – Steng innkjøringen til Kongens gate fra Kong Rings gate og Sundgata, foreslo en og ville kombinere stengningen med gang- og sykkelbru fra Villa'n til Livbanen.

– Dette gir en grønn akse fra Søndre torg til Søndre park, ble det påpekt.

Denne aksen vil kommunen jobbe videre med, men når kommer en sammenhengende sykkeltrasé fra nord til sør? Fylkeskommunen har ansvaret for denne veien, er svaret.

 

Skatepark som ikke provoserer

Og så et ungdomstema som har gått igjen i mange år: Hvor kan en skatepark, som ikke oppleves som en provokasjon, plasseres?

Det har ikke kommunen sett på, men fra salen ble skateboardpark i Nordre park foreslått. Kan et skateboardtilbud være en del av en levende park? spurte en annen.

Svaret på Vidar Torp Andersens påstand om at seks kebabsjapper innen ett minutt fra Søndre torg er litt lite attraktivt har for øvrig fått et tillegg:

«At seks kebabsjapper går rundt i Hønefoss viser at det er et godt kundegrunnlag for serveringssteder i sentrum, og det ser kommunen på som noe positivt».

19. juni er det planverksted om byplanen.

Les også

Ungdommen har talt: – Slik vil vi ha nye Hønefoss sentrum!

Kommentarer til denne saken