Han har 32 lærere på nye Benterud skole: Kun tre av dem er menn

– Det er på barnetrinnet fra 1. til 7. klassetrinn det er vanskeligst å rekruttere mannlige lærere. Slik forklarer rektor Roy Korslien den dramatiske overvekten av kvinnelige lærere.

Artikkeltags