Med bare noen få dager igjen til årets «Dagverkaksjon» 2. november mangler OD-komiteen på HVS mellom 20 og 30 oppdragsgivere.

– Vi har vært rundt og spurt i butikker, men det har vært litt vanskelig å få avtale om mange nok jobber, opplyser Jonas Graniero til Ringerikes Blad.

Oljebarn

OD 2017 har følgende motto: «Vi er alle oljebarn – sammen mot verdens største oljekatastrofe». Og oljekatastrofen finner sted i Nigerdeltaet i Nigeria.

Pengene fra årets aksjon skal via Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter brukes til å undervise 10.000 unge nigerianere som er rammet av alvorlig oljesøl, slik at de som såkalte «oljevoktere» kan bidra til at livsgrunnlaget deres ikke blir ødelagt.

– Som ungdom i oljenasjonen Norge synes vi formålet for årets Operasjon Dagsverk er framtidsrettet og veldig bra, sier ungdommene Ringerikes Blad møter på HVS.

Verdens største solidaritetsaksjon

Operasjon Dagsverk er verdens største solidaritetsaksjon, arrangert av, med og for ungdom. Hvert år velger omkring 80.000 norske elever å gi én dag av sin utdanning for å gi utdanning til ungdom i andre deler av verden.

– Hvordan skal potensielle arbeidsgivere få kontakt med dere?

– De kan nå oss ved å kontakte skolens sentralbord på telefon 31 00 27 00.

Operasjon Dagsverk 2017

Slik beskriver OD2017 bakgrunnen for årets aksjon:

I mer enn 50 år har oljevirksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og for innbyggerne som bor i Niger-deltaet. Hvert eneste år skjer det mer enn 1000 oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder går det ikke en gang an å dyrke mat, fordi forurensningen har spredt seg så dypt som 5 meter ned i jorden. Dette får store konsekvenser for vanlige folk. I 2015 ble en landsby forurenset av oljesøl og fisken forsvant fra elven. 15 000 fiskere ble arbeidsløse over natten.

Drikkevannet har blitt forurenset og lukter bensin. I landsbyen Ogale viste prøvene at drikkevannet er 900 ganger mer forurenset av oljen enn det som er helsemessig forsvarlig. Likevel har ikke innbyggerne noe annet alternativ, og er nødt til å drikke det brune og forurensede vannet. For innbyggerne har oljen ført til store helseproblemer. Mange har fått lungesykdommer, hodepine, astma og leddsmerter. Levealderen har gått dramatisk ned, og de fleste dør nå før de fyller femti år.

Forurensningen i Niger-deltaet kalles for verdens største oljekatastrofe. Et område nesten dobbelt så stort som Danmark har blitt ødelagt.

Nå sier ungdommene i Nigeria at nok er nok. De er lei av å vokse opp i fattigdom, oljesøl og forurensning. Nå ønsker de selv å skape en positiv endring!

Operasjon Dagsverk vil gi 10 000 ungdommer kunnskap og muligheter til å skape en bedre framtid!

Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria

  • Få kunnskap om sine rettigheter
  • Lære om gode og miljøvennlige alternativer til oljen
  • Skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi
  • Ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte