Hønefoss Sparebank fikk flengende kritikk av Finanstilsynet: Nå trekker banksjefen seg

Etter alvorlig kritikk fra Finanstilsynet, har banksjef Per-Arne Hanssen gått av.