Hønefoss skoles framtid avgjøres i vår

I løpet av april eller mai skal de folkevalgte i Ringerike ta stilling til om Hønefoss skole skal bestå eller ikke. Endrede skolekretsgrenser eller skoleskyss kan bli andre løsninger. Eller at politikerne står fast på det tidligere vedtaket om å legge ned skolen.