Full splid i Ap om skolesaken: – Vi er blitt enige om å være uenige

Det er åpen splid i Ringerike Arbeiderparti om nedlegging av Hønefoss skole.